© Spirebo.com 2018 / Impressum  

Кои сме ние? Къде отиваме? 

И какъв е нашият път към целта!

Ние   използваме   думата   спиритуален   (днес   обичат   да   я   употребяват   във   всички   възможни   случаи),   защото   тя означава „да настроиш сетивата си за духовното”. Небесната   дъга   възниква   от   съчетанието   на   много   и   различни   елементи,   което   показва,   че   истинската красота,    надежда    и    сила    се    проявяват    съвсем    неочаквано    тогава,    когато    се    обединят    много    човешки същества.   Така   символът   на   дъгата   ни   изпълва   с   кураж   и   упование   да   обединим   силите   си   и   ги   вложим   в това, което е важно за нас. Ние   сме   18   възрастни   и   5   деца.   Всичко   започна   през   2006   година,   когато   се   събрахме   около   Габи   и   Юрген в сърцето на Германия, по-точно в планината Айфел. Там повечето от нас се срещнаха за първи път. От тогава нашият духовен път ни отведе на различни места: През   2007   година   ядрото   на   групата   ни   се   насочи   към   Южна   Германия,   където   живяхме   в   Шварцвалд, между   Фелдберг   и   Белхен.   Година   по-късно   се   преселихме   в   Того.   А   през   април   2015   година   се   озовахме тук,   в   Югоизточна   България.   Сега   нашият   нов   дом   е   село   Одринци,   което   при   пристигането   ни   бе   почти напълно    обезлюдено.    То    е    разположено    сред    прекрасна    природа,    излъчваща    спокойствие    и    сила. Особената   енергия,   която   крият   склоновете   на   Родопите,   е   въздействала   благотворно   върху   духовното развитие на хората в миналото, сред които и Орфей, и богомилите. Изключителната      природа   на   Тракия   всеки   ден   ни   напомня   колко   красив   е   светът,   а   също   и   че   ние,   хората, трябва да го закриляме и пазим, и то не само тук, в долината на Бяла река, а навсякъде. Откакто   сме   заедно,   ние   се   опитваме   да   живеем   колкото   се   може   по-близо   до   природата.   Искаме   някой   ден съвсем   сами   да   си   набавяме   всичко,   което   ни   е   необходимо.   Важна   роля   в   нашия   природосъобразен   живот играят   животните   ни:   котки,   кучета,   кокошки,   гъски,   стадо   кози,   магарета   и   коне.   Стремим   се   да   се   отнасяме хуманно   към   всички   тях,   за   да   постигнем   баланс   между   това,   което   даваме   и   вземаме.   Само   така   можем   да постигнем   хармония,   такава,   каквато   висшата   духовна   енергия   е   предопределила,   за   да   се   явява   на   небето дъга. Техника   и   електричество   използваме   само   за   определени   неща.   Там,   където   можем   да   ги   избегнем,   просто го   правим.   Защо   това   е   толкова   важно   за   нас?   Погледнато   най-общо,   електричеството   като   нещо   изкуствено вреди   на   човешкия   организъм.   Освен   това   ние   съвсем   ясно   чувстваме,   че   всичко,   което   не   е   естествено, накърнява нашето възприятие за духовното. Всички   нас   ни   обединява   дълбока   философия,   произхождаща   от   творческото   начало.   Есенцията   на   тази философия   съществува,   откакто   на   земята   има   духовни   човеци.   Тя   се   съдържа   и   в   учението   на   Буда,   и   в това   на   Христос.   Една   съществена   част   от   тази   житейска   философия   е   да   изпълняваш   своята   творческа задача   в   любов,   уважение   и   толерантност.   Също   така   да   откриеш   откъде   произхожда   душата   ти,   какво представлява   тя   сега   и   накъде   води   нейният   път.   Централно   място   в   нашата   философия   заема   това   да осъзнаеш   своята   алчност   и   да   се   освободиш   от   нея.   Всеки   от   нас   се   стреми   да   ограничи   личните   си потребности.    От    колкото    по-малко    се    нуждае    човек,    толкова    по-малко    всеки    един    ще    съучаства    в ограбването   и   разрушаването   на   този   свят.   Само   по   този   начин   хората   ще   постигнат   истинска   творческа свобода.   Обичайната   днес   консумация,   съпътстваща   цивилизацията   ни,   е   най-добрият   и   сигурен   път   към унищожението   на   земята.   Смятаме,   че   първо   трябва   да   променим   себе   си,   затова   често   търсим   алтернативни пътища    към    традиционното.    Опитваме    се    да    се    отърсим    от    бездействието    и    закостенялостта,    за    да осъзнаем    грешките    си    и    с    нови    идеи    и    променени    да    поемем    в    посоката,    която    ще    ни    помогне    да постигнем    целта    си    (заобиколни    пътища,    разбира    се,    и    при    нас    не    са    изключени…).    Тази    дълбока философия   ни   свързва,   тя   ни   дава   сили   и   смелост   в   ежедневието.   За   да   я   постигнем   в   действителност,   е важно да сме свободни от външна принуда и да живеем до последно с чувство за лична отговорност. Бъдете   смели   и   когато   ви   липсва   смелост.   Това   пожелаваме   на   всички,   които   търсят   път   от   цивилизацията към  нормалния живот, към истинската свобода. Всеки, който се пита как се финасираме, ще намери тук прост отговор: 

Ние не живеем, за да работим,

ние работим, за да осъществим мечтата си

да живеем свободно.

контакт

ул. втора 1 6584 Одринци Булгария тел: 00359 (0) 36161 791 мобил: 00359 (0) 087 624 7717 E-маил: odrintsi@spirebo.com
Духовно общество „Небесна дъга”, Одринци

контакт и път за наз