© Spirebo.com 2018 / Impressum  

Контакт:

Съветвам   всеки,   който   иска   да   се   свърже   с   мен   по   електронна   поща,   да   прояви   малко   търпение.   На мястото,   където   живея,   няма   интернет   връзка   и   това   е   добре.   Затова   всеки   имейл   ще   трябва   да   попътува малко   и   може   да   измине   време,   докато   някой   от   семейството   се   отправи   на   път   с   лаптопа,   за   да   чете имейли. Писма мога сам да отварям, но имейли не мога. Затова виж сам как ще стигнеш до мен. 

Пътуващият през различни измерения по пътя към светлината

Не   съм   се   родил   на   този   свят   като   човек,   който   странства   през различни   измерения.   Трябваше   да   изминат   много   години,   а   също   и да   преживея   тежка   и   продължителна   болест,   за   да   осъзная   своето призвание.    Тази    болест    ме    пречисти    и    направи    по-добър.    Тя значително   допринесе   за   това,   да   се   превърна   от   уседнал   занаятчия, нямащ    нищо    общо    с    духовността,    в    човек,    който    странства    през различни измерения. Болестта    ми    се    прояви,    когато    бях    на    27    години.    Тя    коренно промени   живота   ми.   Някога   често   я   проклинах,   днес   обаче   гледам на   нея   като   на   подарък   –   навярно   без   нея   нямаше   да   поема   толкова рано по своя духовен път. Имах   безгрижно   детство   и   израстнах   добре   закрилян   със   своите сестри.     Моите     великодушни,     любящи     родители     ми     дадоха свободата,    която    ми    бе    нужна.    Така    прекарах    голяма    част    от детството    си    сред    природата    вместо    в    детската    градина.    Имах щастието   с   часове   да   наблюдавам   в   гората   и   на   поляната   растения   и животни.   За   мен   училището   беше   едно   досадно   зло,   което   не   можеш да избегнеш. Петнадесетгодишен   срещнах   своята   съпруга   Габи,   която   и   до   ден днешен   е   моята   най-важна   опора   в   живота.   И   през   годините   на   боледуването   ми,   и   при   всички   настъпили по-късно   промени   тя,   както   и   нашите   трима   синове   бяха   за   мен   истинска   опора.   Упражнявах   различни професии,    придобих    различни    квалификации:    тъкач,    текстилен    дизайнер,    дървосекач,    кофражист, грънчар, биофермер. Обръщайки   поглед   назад,   мога   да   кажа,   че   благодарение   на   родния   дом   и   любовта   си   към   Габи   и   нашите деца   вървях   през   живота   винаги   изпълнен   с   упование   и   доверие.   Така   все   някак   си   успявах   да   се   справя   с различни ситуации, макар и отначало това да изглеждаше невъзможно. Най-тежките   си   моменти   преживях   по   време   на   болестта,   която   се   изявяваше   с   периодични   пристъпи   на силни   болки.   Въпреки   многобройните   опити   за   лечение   и   безбройните   лекарства   стигнах   до   състояние   да предпочитам    да    умра,    отколкото    да    живея.    Това    беше    и    моментът,    когато    за    пръв    път    съзнателно прогледнах   в   едно   друго   измерение.   Без   Габи   сигурно   щях   да   полудея   от   моите   първи   видения.   Тя изпитваше   огромно   доверие   в   мен   и   моите   нови   възприятия   и   ме   окуражи   да   заложа   на   тях.   Случи   се   така, че   стъпка   по   стъпка,   напътстван   от   духовния   свят,   аз   съумях   да   открия   лечение   в   самата   природа.   Това задълбочи   любовта   ми   към   природата,   от   която   открай   време   съм   можел   да   черпя   толкова   много.   Винаги съм   смятал   себе   си   за   абсолютен   реалист.   Посредством   виденията   ми   тази   реалност   толкова   много   се разшири,   нещо,   което   аз   самият   смятах   за   невъзможно.   Погледът   ми   към   света   и   моето   място   в   него коренно   се   промени   от   всичката   информация,   която   от   този   момент   нататък   непрекъснато   ме   заливаше. Заедно   с   това   съзнанието   ми   все   повече   се   отваряше   за   духовното   в   материалния   свят,   сътворен   от висшата   духовна   енергия.   В   крайна   сметка   получих   лечение   от   природата,   но   и   бях   станал   съвсем   друг човек.   От   първата   ми   среща   с   духовния   свят   в   образа   на   един   природен   дух   до   превръщането   ми   в природолечител   обаче   трябваше   да   измина   дълъг   път.   Отначалото   истински   се   срамувах   да   говоря   извън моя   семеен   кръг   за   своите   свръхсетивни   възприятия   и   умения.   Но   под   деликатното   влияние   на   моите духовни   учители   аз   все   повече   и   повече   се   отварях.   През   следващите   години   бях   шамански   съветник   за близо 7000 души в Германия. Тогава повечето хора идваха при мен заради различни телесни страдания. След   това   духовният   свят   ме   призова   да   се   преселя   в   Того,   Западна   Африка,   където   продължих   своята дейност   за   повече   от   седем   и   половина   години.   Между   другото   имах   задачата   да   възстановя   едно   старо свещено   място,   изпаднало   в   пълно   забвение.   Беше   ми   позволено   да   живея   на   това   особено   място,   за   да бъда   в   непрекъснат   тесен   обмен   с   висшите   духовни   енергии   на   свещената   планина.   Те   ден   след   ден   ме зареждаха   и   така   успявах   да   бъда   най-добрият   инструмент   за   този   духовен   свят.   Уединен   в   свещената планина   на   Африка   прекарвах   понякога   цели   нощи   в   състояние   на   мистично   вглъбение,   за   да   вникна   с помощта    на    духовния    свят    във    взаимната    зависимост    на    нещата    във    вселената.    Така    пред    мен    се разкриваха   нови   хоризонти,   като   висши   духовни   същества   от   различни   измерения   по   свой   начин   ме обучаваха   и   превръщаха   в   човек,   пътуващ   през   тях.   Най-напред   ме   научиха   как,   изпълнен   с   респект,   да общувам   с   тези   духовни   същества.   Също   така   ми   показаха   как   с   помощта   на   духовния   свят   да   посветя силите си за хармонизирането на дух и материя. Тъй   като   дисхармонията   най-често   се   проявява   в   болестта,   на   черния   континент   бях   често   изправен   срещу болни хора. Там   също   за   хиляди   хора   бях   природолечител,   грижех   се   най-вече   за   най-слабите   в   обществото,   за децата,   които   бяха   много   важни   за   мен.   Да   съпреживяваш   тяхното   страдание,   е   понякога   много   трудно.   Бях силно   мотивиран   да   пусна   в   действие   всички   възможни   средства,   с   които   разполагах,   за   да   облекча тяхната болка. След   като   приключих   със   своето   духовно   обучение   в   Африка,   ми   възложиха   занапред   да   работя   между Ориента и Запада. От 2015 година живея в Югоизточна България, в подножието на Родопите. В   този   голям   регион   тупти   сърцето   на   антична   Тракия.   Още   преди   хиляди   години   духовно   обучени   хора тук    са    отдавали    силите    си    за    хармонизирането    на    дух    и    материя.    Което    означава    да    въздействаш миротворно   върху   целия   свят.   Бях   изпратен   тук   от   духовния   свят   да   изпълня   тази   задача.   Духът,   витаещ   в одухотворената природа около нас, ме подкрепя в моята мисия. За   мен   е   важно   да   направя   хората   чувствителни   за   сътвореното   от   висшата   духовна   енергия   в   цялото   му многообразие.   Искам   също   така   като   техен   духовен   съветник   да   им   покажа   за   какво   то   е   създадено.   Тук, сред   изумителната   природа   аз   организирам   излети   за   събиране   на   билки,   за   срещи   със   свръхестествени същества,   обитаващи   природата,   и   медитации   за   хора,   които   ме   посещават,   за   да   получат   от   мен   помощ   и съвет.    Всеки    може    по    различен    начин    да    получи    индивидуална    помощ,    за    да    открие    своята    лична житейска   задача,   както   и   да   се   справи   с   нея.   За   всеки   човек   животът   съдържа   дълбок   смисъл.   Този,   който се   отправи   на   път   в   търсене   на   истината,   нему   тази   вселена   ще   се   разкрие   напълно.      Само   така   всеки търсещ   човек   може   да   постигне   пълно   щастие   и   най-дълбоко   удовлетворение.   Да   съпровождам   хората   по този път, аз считам за свое призвание.

контакт

ул. втора 1 6584 Одринци Булгария тел: 00359 (0) 36161 791 мобил: 00359 (0) 087 624 7717 E-майл: HJH@spirebo.com

Шамански съвети – лечение със силата на природата

Духовна подкрепа във всички сфери на живота

Хармонизиране на дух и материя Ханс-Юерген Хуммес HJH